גינת אוכל ביתן אהרון - טל' 072-3301136הטבה משפחתית לימי שבת בחודשי הקיץ:

ילד שלישי במשפחה ללא תשלום!