קטיף עצמי כפר נטר - טלפון 072-2233029לא בתוקף!

ניתן להדפיס או להראות דרך הנייד.