בוסתן שושן, מושב מצליח, רחוב הבנים טלפון: 072-2239847נעדכן בקרוב