קטיף עצמי כפר נטר - טלפון 072-2233029על כל 3 משתתפים בתשלום במשפחה,

כניסה חינם (ללא שקית) לבן המשפחה הרביעי

ניתן להדפיס או להראות דרך הנייד.