משק ברגרכפר הס. טל' 072-2233169הטבה לחג פסח 2019:

כניסה ב-30 ש"ח בלבד (במקום 35)

* בהצגה בסמארטפון או בהדפסה