גינת אוכל ביתן אהרון - טל' 072-3301136הטבה משפחתית לימי שבת:

ילד שלישי במשפחה ללא תשלום!

בתוקף עד 31.01.21