לונדע באר שבע - טלפון 072-2238923אין קופון בתוקף כרגע