חוות הדר ראשל"צ - טלפון 072-3319772כניסת מבוגרים חינם בפעילות שבועות 2019