ביה"ס הישראלי לקרקס - טלפון 072-3301172כרטיס לאחד ממופעי הקרקס הבינלאומי ב22.9.18
במחיר 45 ש"ח (במקום 50).
יש להקיש את הקוד ligdol

לרכישת כרטיסים למופעי הקרקס