קופון הנחה לססום SESOM  מציאות מדומה סניף רוטשילד ת"אקופון הנחה לססום SESOM  מציאות מדומה סניף רוטשילד ת"א - לא בתוקף