תיאטרון הפארק - טלפון 072-2239305כרטיס לפסטיבל ספר הג'ונגל ב-45 ש"ח בלבד

תקף בסוכות 2017